Reapertura das instalacións o 3 de agosto de 2020

2020-07-31T16:10:59+00:00

Despois de realizar un estudo de seguridade e desenvolver un protocolo que garanta